trồng thủy canh

Trang Chủ » Posts Tagged "ứng dụng tưới nhỏ giọt"

Ứng dụng tưới nhỏ giọt

Ứng dụng tưới nhỏ giọt là kỹ thuật tưới cung cấp nước vào rễ cây dưới dạng các giọt nước nhỏ ra chậm với lưu lượng không đổi nhờ các…

Đọc tiếp

* 10/08/2016 * Thể loại : Tin Tức * Tags